KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerimize Kalite + Maliyet + Teslimat konusunda istediklerini planlı bir üretimle zamanında uygun ölçülerde vermek,

İç ve dış rekabet koşullarını gözeterek, maliyetlerin en düşük seviyelerde tutulmalarını sağlamak,

Kalite Yönetim Sistemindeki süreç parametre hedeflerine ulaşmak ve geliştirmek için gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak,

Bu hedeflerimize ulaşırken; insan ve çevre sağlığı ile ilgili alınması zorunlu her önlemi almak kalite politikamızın genel kapsamı içinde yer alır.KALİTE BELGELERİMİZ